malaikafoto.pl Katarzyna Siekiera   

Cennik za wynajem szklarni 

Szklarnia w Raju 

Szubin to małe miasteczko nieopodal Bydgoszczy. Wystarczy wsiąść w auto i pojechać 15 minut nowo wybudowaną drogą S5 by znaleźć się w magicznym, spokojnym Raju. Tak, tak dobrze czytacie. Jeśli się przyjrzycie mapie regionu, w którym postawiona jest nasza szklarnia to ujrzycie nazwę RAJ. Nie ma przypdków. 

Kasia Siekiera 

Malaika photography

 Magiczna lokalizacja szklarni 

Adres szklarni na wynajem

Dworcowa 26

89-200 Szubin

(łąka około 3 tyś metrów

a w głębi widać szklarnie)

 

+48 664 178 737 mój numer

600 410 957 w razie czego

608 383 110 w razie czego

malaika.foto@gmail.com

SZKLARNIA W RAJU

(SZUBIN 15 km od Bydgoszczy)

NA WYNAJEM

DLA FOTOGRAFÓW/FILMOWCÓW

CENNIK

* cena dotyczy sesji zdjęciowych z udziałem maksymalnie do 8 osób  przebywających jednocześnie na terenie ogrodu. Organizacja eventów takich jak: babyshower, wieczory panieńskie, urodziny, śluby są wycenie indywidualnie. 


 

 
Regulamin Szklarni w RAJU.

 
PAR. 1.
 1. Szklarnia w Raju jest własnością Jarosława Siekiery, prowadzącego działalność pod nazwą Milton Jarosław Siekiera NIP: 558-17-87-569 i przez niego jest zarządzana. W niniejszym Regulaminie nazywany jest Wynajmującym. Adres Szklarni w Raju to ul. Dworcowa 26, 89-200 Szubin.

 2. Osoby fizyczne lub prawne korzystające z wynajmu szklarni określane są mianem Najemcy.

 3. Głównym przeznaczeniem szklarni jest jej wynajem na realizację sesji fotograficznych. Dodatkowo szklarnia może zostać udostępniona do innych celów m. in.: spotkania, warsztaty, urodziny, babyshower, kręcenie filmów i inne eventy.

PAR. 2.
 1. Wynajmujący świadczy usługę wynajmu szklarni wraz z jej wyposażeniem. Szklarnia znajduje się na terenie pięknego ogrodu, z którego najemca może korzystać, z poszanowaniem wszystkich elementów ożywionych i nieożywionych do niego należących.

 2. Trujące rośliny w ogrodzie- powszechnie wiadomo, że istnieją kwiaty, które są trujące. Jako właściciele chcemy przypomnieć, że m. in. Oleander – 2 kwiaty, które znajdują się na terenie ogrodu, szklarni są trujące i należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza podczas pracy z małymi dziećmi. Po dotknięciu trującej rośliny natychmiast przemyj ręce wodą. Jeśli dziecko zje cześć natychmiast rośliny skontaktuj się z lekarzem.

 3. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wyposażenie szklarni zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzona mu przestrzeń nie uległa uszkodzeniu zarówno z winy Najemcy, jak i osób trzecich, przebywających w szklarni podczas najmu.

 4. Wszelkie usterki należy zgłaszać bezzwłocznie podczas sesji.

 5. Zabrania się przede wszystkim:
  a) niszczenia szklarni (brudzenie, zalewanie),
  b) używanie w szklarni materiałów i środków łatwopalnych lub wydzielających szkodliwe opary,

  c) używania szklarni w sposób niebezpieczny: wchodzenia na dach, skakania z dachu.
  d) przenoszenia i przestawiania przedmiotów stanowiących wyposażenie szklarni poza jej obręb.

 6. Pomieszczenie i wyposażenie szklarni należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Należy również posprzątać ewentualne odpadki nagromadzone podczas sesji.

 7. Zakończeniem pracy w szklarnia uważa się moment, w którym wszyscy uczestnicy sesji opuszczają teren.

 8. Ogród o wielkości około trzech tysięcy metrów kwadratowych jest pielęgnowany przez ogrodnika i ogrodniczkę, którzy będą przebywać na jego terenie w trakcie wynajmowania przez najemce szklarni. Na życzenie Najemcy ogrodnicy mogą unikać bezpośredniego otoczenia szklarni.

 9. Zabrania się wchodzenia do budynku gospodarczego (ziemianka), który znajduje się na terenie ogrodu.

 10. Zabrania się niszczenia roślinności, wchodzenia na nasadzenia, w szczególności tych na „ziemiance”.

 11. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w szklarni podczas najmu według cen rynkowych.

 12. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób trzecich z nim współpracujących, związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w szklarni.

 13. Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. konfetti, sztuczny śnieg, brokat, świece, itp.) Najemca zobowiązany jest do usunięcia tych dekoracji i pozostawienie szklarni w stanie pierwotnym.

 14. Dopuszcza się przestawianie dekoracji wewnątrz szklarni. Z zastrzeżeniem, ze po zakończeniu najmu należy doprowadzić szklarnie do stanu początkowego.

PAR. 3.
 1. Wykorzystanie szklarni do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia szklarni w przypadku gdy szklarnia wykorzystywana byłaby do czynności prawnie zakazanych.

 3. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szklarni przez Najemcę lub osoby trzecie.

 4. Wynajmujący nie odpowiada za utrudnienia w użytkowaniu szklarni od niego niezależne (np. brak prądu spowodowany wyłączeniem przez firmy zewnętrzne, prace budowlane w okolicy).

 5. W szklarni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, używania papierosów elektronicznych oraz zażywania alkoholu i innych używek.

   

PAR. 4.
 1. Opłaty za wynajem szklarni są naliczane wg Cennika zamieszonego na stronie https://malaikafoto.pl/wynajemszklarni lub indywidualnymi uzgodnieniami.

 2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto.

 3. Minimalny czas wynajmu szklarni w godzinach 6:00-22:00 to 1 godzina.

 4. Minimalny czas wynajmu szklarni na wydarzenia inne niż sesje fotograficzne ustalany jest indywidualnie.

 5. Odwołanie rezerwacji wynajmu szklarni poniżej 24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika.

 6. Czas trwania wynajmu szklarni liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją, do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.

 7. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia szklarni przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.

 8. W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia szklarni przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego.

 9. Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy pozwala na to grafik rezerwacji.

 10. O zmianie terminu rezerwacji szklarni należy poinformować Wynajmującego telefonicznie 664-178-737 lub mailowo malaika.foto@gmail.com .


 

PAR. 5.
 1. Rezerwacji szklarni można dokonać:
  * telefonicznie, +48
  664178737
  * mailowo: malaika.foto@gmail.com
  * lub za pośrednictwem mediów społecznościowych: https://www.instagram.com/malaika.foto/

  https://www.facebook.com/kasia.siekiera.1/

 2. Rezerwacja zostanie potwierdzona przez Wynajmującego tą samą drogą. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia oznacza to, że rezerwacja została złożona nieprawidłowo i została ona anulowana.

 3. Płatności można dokonać przelewem bankowym na konto

  Jarosław Siekiera

24 1140 2004 0000 3102 6177 2812

w tytule: wynajem szklarni imię i nazwisko fotografa

przed terminem wynajęcia lub gotówką przed rozpoczęciem wynajmu.

 1. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu szklarni.

PAR. 6.
 1. Najemca rezerwując szklarnię jest w pełni świadomy zasad zawartych w Regulaminie wynajmu Szklarni w Raju oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.

PAR. 7.
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku.

 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.